June 14, 2018

Teenused

MEIE PÕHITEGEVUSALADEKS ON ÜLDEHITUSTÖÖD, OMANIKUJÄRELVALVE NING KAHJUJUHTUMIJÄRGNE VARA TAASTAMINE.

Meil on pikaajaline kogemus peatöövõtjana eramute, korterelamute, administratiiv- ja büroohoonete ning erinevate tootmishoonete ja ladude ehitamisel.

Ehitustöid teostamine algusest lõpuni peatöövõtja rollis ning vastutame selle eest, et kogu ehitustegevus sujuks ning valmiks õigeaegselt. Ehitusprotsess viiakse läbi kliendi poolt saadud projektide alusel, mille raames koostatakse ka vajalik dokumentatsioon.

Pakume üldehitustöid ning teostame ka omanikujärelvalvet  ja anname ehitusalast konsultatsiooni. Meie senine pikk kogemus ehitajana annab eelduse olla hea mõlemas.

OMANIKUJÄRELVALVE:

Miks tellida omanikujärelvalve teenus?

  1. Alates 2016ndast aastast ehitatud eramtue puhul tohib omanik ise omanikujärelvalvet teostada vaid vastava pädevuse olemasolul. Ehitusseadustiku järgi on omaniku kohus tagada ehitise ehitamise üle asjatundlik omanikujärelevalve. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha vaid kvalifikatsiooninõuetele vastav isik.
  2. Rahaline kokkuhoid – Kui esmapilgul võib omanikujärelvalve tunduda liigse lisakulutusena, siis tegelikkuses tasub see investeering end kindlasti ära. Hilisemate probleemide kõrvaldamine tekitab tavapäraselt kordades rohkem lisakulutusi, kui omanikujärelvalve tellimine.
  3. Kui ehitustööde kvaliteet on eelnevalt omaniku ja teostaja poolt kokku lepitud ning seda kontrollib vastav ekspert, siis viib see edaspidised vaidlused miinimumile.
  4. Kuna hoone valmimisel tekib omanikul kindlasti soov hankida ka kasutusluba, siis on vaja selleks koostada ka vastav dokumentatsioon. Ka dokumentatsiooni täitmist valvab omanikujärelvalve.
  5. Soovides ehitustöid teostada panga abiga, on omanikujärelvalve olemasolu kindlasti vajalik juba ehituse esimestes etappides.

Niisiis oled valmis tellima omanikujärelvalvet? Helista +3725118638

EHITUSTÖÖD

ÜLDEHITUSTÖÖD:REMONDITÖÖD:MUU:
müüritööd (k.a termoplokkidest müüride ladumine ning valamine)maalritöödsan. tehnilised tööd,
betoonitööd,plaatimistööd (k.a. dekoratiivkivide ning looduskivide paigaldamine)ventilatsioonitööd
vundamendid,viimistlustöödakende/uste paigaldus
fassaaditööd,põrandatööd (põranda valamine, parketi paigaldamine vmt) 
katusetööd,renoveerimistööd 
treppide ehitus,  
lammutustööd  

KINDLUSTUSKAHJUDE HINDAMINE
Kindlustuskahjude hindamine toimub koostöös IF kindlustusega.

Registreeringud MTR-is:

1EEH008489Lukukivi OÜ1286695721.06.2015TähtajatuJahEhitamine
2EEK001147Lukukivi OÜ1286695721.06.2015TähtajatuJahEhitise audit
3EPE000994Lukukivi OÜ1286695721.06.2015TähtajatuJahEhitusprojekti ekspertiis
4EEO003446Lukukivi OÜ1286695721.06.2015TähtajatuJahOmanikujärelevalve